Embarcadero heeft onlangs de roadmap voor enkele producten, waaronder Delphi XE3, op zijn website geplaatst. In de roadmap is onder andere te zien dat het Amerikaanse bedrijf ondersteuning voor zowel iOS als Android zal toevoegen in de loop van 2013.

androidappleDe roadmap lijkt tot dusverre vrij accuraat, aangezien Embercadero zich op dit moment lijkt voor te bereiden op de afronding van de iOS-editie. De Android-editie zou volgens de roadmap halverwege dit jaar moeten volgen.

Wanneer er meer nieuws is over de voltooiing van de Android- en iOS-editie, dan lees je daar uiteraard hier het eerst over.